ارائه مدل تدوین نقشه راه فناوری های یک سامانه پیشرفته

پیام:
چکیده:
باتوجه به سرعت پیشرفت فناوری، برخورداری از نقشه راه فناوری امری ضروری است. در تحقیق حاضر، بطور کلی، گام های تدوین نقشه راه فناوری یک سامانه پیشرفته (شامل سخت افزار، نرم افزار و پلتفرم) بیان شده است. در این پژوهش، پس از دریافت نظرات خبرگان برون سازمانی (دوازده نفر از مدیران سطح ملی) و خبرگان درون سازمانی در قالب اعضای کمیته های تخصصی (27 نفر از صاحبنظران صنعتی) و تحلیل نظرات آنها در قالب ماتریس های شکاف موزون-توانمندی و نمودار راداری، نسخه اولیه نقشه راه فناوری سامانه با افق 10ساله، در چهار لایه (22پیشران، 19قابلیت، 48ویژگی و 100فناوری) تدوین شده است. این نقشه پس از گذشت یک یا دو سال از اجرای آن، نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد تا مطابق با آخرین تغییرات فناوری در کشور و دنیا و نیز باتوجه به نیازمندی ها و اولویت های جدید، تغییرات احتمالی در آن اعمال شود. هدف از این تحقیق، ارائه مدل گام به گام تدوین نقشه راه فناوری همراه با جزئیات می باشد، تا در تحقیقات مشابه نیز با تغییرات و متناسب سازی، قابل بهره برداری باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998624 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!