مسئله کردها و روابط ایران و ترکیه: 1991- 2015

پیام:
چکیده:

مسئله کردها موجب رو به زوال رفتن و کاهش روابط ایران و ترکیه شده است. ملاحظات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک ایران و ترکیه از دهه 1990 به بعد همراه با نیازهای اقتصادی دو کشور بوده است. نیازهایی که این دو کشور را به همکاری ژئوپولیتیک هدایت کرده است. جبر ژئوپلیتیکی و فهم ژئواستراتژیک دو کشور همراه با ضرورت های اقتصادی سبب شدند تا هیچ یک از دو طرف مشروعیت و ساختار سیستم دولتی دیگری را با تاثیرگذاری بر جنبش کردی در کشور دیگرمورد تهدید قرار ندهد. رقابت های آنها در کردستان عراق و ایجاد تلاش برای تاثیرگذاری بر تحولات منطقه ای در مناطق کردنشین سوریه پس از آغاز بحران سوریه و حملات داعش به کوبانی، دو طرف را در یک  سمت و سو قرار داد. این مقاله به دنبال بررسی روابط ایران و ترکیه در رابطه با مسئله کردی بین سال های 1991 تا 2015 است. نویسندگان نتیجه می گیرند که مسئله کرد ها بر روی سیاست های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آنها تاثیری نداشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
67 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999003 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.