مطالعه قاعده مندی های ترمودینامیکی آب سنگین با استفاده از مدل های واندروالس و دیتریسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آب سنگین دارای دو اتم هیدروژن سنگین یا دوتریم است. خواص شیمیایی آب سنگین شبیه آب سبک است اما خواص فیزیکی، ترمودینامیکی و هسته ای آن ها متفاوت هستند. از طرف دیگر، معادله ی حالت، ابزار مهم و مناسبی برای بررسی رفتار ترموفیزیکی مواد و پیش بینی آن ها در شرایط مختلف از نظر فشار، دما و مقدار است. در حال حاضر معادله های حالت مختلفی وجود دارند که می توان آن ها را به طور کلی به صورت نظری، تجربی و نیمه تجربی دسته بندی کرد.  این کار پژوهشی با توجه به اهمیت آب سنگین و نقش آن در پژوهش های مختلف به ویژه پژوهش های هسته ای و کاربرد این ماده در پزشکی و صنعت، بر آن است که قاعده مندی های ترمودینامیکی این ماده را با استفاده از معادله های حالت نیمه تجربی مختلف براساس مدل های واندروالس و دیتریسی به دست آورد. داده های به دست آمده از محاسبه ها و مقایسه ی آن ها با داده های تجربی مشخص نمود که معادله های حالت به کار رفته، به طور کیفی قاعده مندی های ترمودینامیکی آب سنگین را به خوبی پیش بینی می کنند اما رفتار کمی آن ها متفاوت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999719 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!