مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری ایران با دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی

پیام:
چکیده:
مقدمه
در هر کشور، برنامه های مختلف آموزش پرستاری وجود دارد که ریشه در آداب و رسوم آنها دارد. مقایسه برنامه های مختلف آموزشی، محتوا و کیفیت برنامه درسی را ارتقا می بخشد. این مطالعه با هدف مقایسه برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری ایران با دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی انجام شده است.
روش کار
این مطالعه توصیفی - تطبیقی در سال 1397، برای مقایسه ساختار برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری ایران و دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی انجام شده است. از مدل بردی (Beredy) برای مقایسه داده ها، استفاده شده است.
یافته ها
طول دوره، تعداد واحد درسی و غالب محتوی دروس دوره کارشناسی پرستاری در دانشگاه ایران و مالزی مشابه هم هستند. اما در جزییات اهداف، رسالت و چشم انداز ، نحوه و سیستم پذیرش، سبک چینش برنامه درسی در دو دانشگاه تفاوتهایی وجود دارد. در کشور مالزی، پذیرش دانشجو به صورت غیر متمرکز همراه با انجام مصاحبه و دارای سیستم آموزش غیر دولتی همراه با ارائه پروژه خدمات اجتماعی و پروژه نهایی در پایان دوره است. اما در ایران، پذیرش دانشجو، به صورت متمرکز بدون انجام مصاحبه همراه با سیستم آموزشی دولتی و غیر دولتی است.
نتیجه گیری
تفاوت های عمده برنامه آموزشی دو کشور در نحوه پذیرش دانشجو، سبک چینش برنامه درسی و ارائه پروژه نهایی در پایان دوره است. اما از لحاظ تعداد واحد درسی و محتوی درسی دو کشور مشابه هستند. تغییر در برنامه کارشناسی پرستاری، با تاکید بر مصاحبه ورودی جهت انتخاب داوطلبین شایسته تر، هم چنین گنجاندن واحد های درسی تئوری های پرستاری و پرستاری سالمندان در برنامه های این دوره ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999936 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.