سیر تغییرات رویکردهای آموزشی واحد درسی فارماکولوژی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: از بیمارستان تا مرکز مهارت های دارویی

پیام:
چکیده:
مقدمه
موضوع یاددهی-یادگیری فارماکولوژی برای دانشجویان پرستاری مساله بسیار مهمی است. با توجه به این مساله که کارآموزی فارماکولوژی بالینی، به عنوان یک واحد درسی جدید ارائه شده و نتایج جست و جوهای گسترده حاکی از عدم ارائه یک روش مناسب برای ارائه اثر بخش آن است، هدف از گزارش حاضر سیر فرآیند اجرایی و تغییر در رویکردهای مرتبط با این واحد درسی بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است.
روش کار
این واحد ابتدا به صورت کارآموزی سنتی ارائه می گردید؛ سپس، علاوه بر کارآموزی Log Book  آموزشی و نقشه مفهومی، به کارگیری متخصص داروسازی بالینی به شیوه ارائه آن اضافه گردید و نهایتا به تاسیس مرکز مهارت های دارویی در دانشکده پرستاری و مامایی ختم گردید. تا کنون و بعد از 2 سال از راه اندازی این مرکز از فضای آموزشی ایجاد شده جهت آموزش تقریبا 250 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، کارشناسی هوشبری، و دکترای حرفه ای پزشکی استفاده شده است.
نتیجه گیری
 به نظر می رسد یکی از اهرم های ارتقا کیفیت مهارت های پرستاری تجدید نظر و نوآوری در آموزش دانشجویان است. همچنین باید محتوای آموزش های نظری و کارآموزی های آن ها ارتقا یافته تا توانایی آن ها در جهت تامین نیازمندهای واقعی جامعه افزایش یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999938 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.