نقدی بر بعد تعلیمی رویا در حکایت «آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریه یونگ و فروید

پیام:
چکیده:
با پیدایش نظریه های ادبی و غیرادبی از جمله نظریه های روان شناختی، ارتباط چندسویه بین علوم مختلف پدید آمده است؛ از جمله ارتباط بینارشته ای ادبیات و روان شناسی. این اتفاق باعث شد تا ادبیات محملی برای نگرش و تحلیلی روزآمد، کارآمد و خوانشی متفاوت تلقی شود. ادبیات به مدد نظریه های روان شناسی، خود را ملموس تر، عینی تر، عمل گراتر عرضه نموده است و بر جذابیت خود در متون ادبی، به ویژه در متون عرفانی افزوده است. از جمله این نظریات، نظریه ساختار شخصیت و ابعاد ذهن فروید و فرایند تفرد یونگ است. موضوع این پژوهش، بررسی بعد تعلیمی رویا با توجه به نظریات فروید و یونگ با محوریت حکایت «پادشاه زاده که...» از دفتر چهارم مثنوی است. این پژوهش نشان می دهد که «رویا» شاهراه دستیابی به ضمیر ناخودآگاه انسان است. مولوی در این حکایت، به مخاطب می آموزد که لازمه رسیدن به توازن، تعادل شخصیت و رسیدن به تفرد، تعامل یکپارچه تمام ابعاد شخصیت روانی فرد است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999956 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.