الحقوق المعنویه

چکیده:
وجود حق مسمی بالحق المعنوی یکون من موارد النزاع بین المتاخرین. اما المولف فاستدل علی ذلک بدلائل کثیره لیثبته؛ إما بالعنوان الاولی او الثانوی. اما بالعنوان الاولی فیثبته بادله اللاضرر و تحریم الظلم و اما بالعنوان الثانوی فبادله لزوم الوفاء بالشرط، إن اشترط ذلک فی العقد. ثم طرح فرعا حول ان هذا الحق یعتبر من صاحبه المسلم فقط او ان حقوق الکفار المعنویه ایضا محترمه و یستنتج احترام ذلک الحق حتی من الکفار.
زبان:
عربی
صفحات:
167 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000125 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.