استخوان شناسی جویبارماهی آلتا Paraschistura alta (Nemacheilidae) از حوضه آبریز سیستان، جنوب شرق ایران

پیام:
چکیده:
به واسطه پیچیدگی اعضای خانواده Nemacheilidae به لحاظ آرایه شناسی براساس صفات ریختی، محققان به دنبال استفاده از سایر خصوصیات آرایه شناختی از جمله استخوان شناسی، سعی در ارایه صفات تشخیصی مناسب دارند. از این رو، این تحقیق با هدف توصیف ساختار استخوان شناسی گونه Paraschistura alta به منظور ارائه صفات استخوان شناسی این گونه به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 7 نمونه از حوضه آبریز سیستان جمع آوری و پس از شفاف سازی و رنگ آمیزی، ساختار استخوان شناسی آن توصیف گردید. بنابر نتایج مطالعه حاضر، گونه P. alta براساس صفات استخوان شناسی شامل میخی شکل بودن استخوان پیش وومر، داشتن تعداد 3 عدد استخوان قاعده آبششی، 10 عدد پتریجیفور باله پشتی، 6 عدد هیپورال، مشبک بودن کیسه شنا و همچنین صاف تا کمی مضرس بودن استخوان فوق عصبی 3 از سایر گونه های این جنس در ایران قابل تشخیص است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
274 -284
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000705 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.