بیوتکنولوژی مدیریت نماتدهای انگل گیاهی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

نماتدهای انگل گیاهی جزو پاتوژن هایی محسوب می شوند که خسارت اقتصادی فراوانی به محصولات کشاورزی وارد می‏کنند. استفاده از ارقام مقاوم، تناوب زراعی، کنترل شیمیایی، موجودات آنتاگونیست و کنترل زیستی از اصلی‏ترین روش‏های کنترل نماتدها هستند. ژن‏های طبیعی مقاومت به نماتدها در ژنوم گونه ‏های گیاهی و امکان انتقال این ژن‏ ها به ارقام زراعی که فاقد چنین مقاومتی هستند بسیار حائز اهمیت است. زیست‏ فناوری از طریق انتخاب بر پایه نشانگرها می‏تواند در ردیابی بهترین ژن‏های مقاومت به نماتدها و ارائه اطلاعات مفید مربوط به آن‏ها از لحاظ پتانسیل کاربرد برای مهندسی ژنتیک گیاهان نقش داشته باشد. بنابراین پیشرفت‏های اخیر، سبب بهره ‏برداری از جنبه‏ های اختصاصی برهم‏کنش‏های نماتد-میزبان برای طراحی راهکارهای کنترلی شده ‏اند تا از این طریق گیاهان را قادر به جلوگیری از حمله و حرکت نماتدها در داخل بافت‏ها، تولیدمثل و رشد و تمایز موفقیت ‏آمیز آن‏ها سازد. بهره‏گیری از RNAi، ایجاد نماتدکش‏های شیمیایی جدید مبتنی بر زیست‎فناوری و برخی راهکارهای جدید دیگر، از روش‏های نوین کنترل نماتدها هستند. ژن‏ها و صفات مقاومتی جدید بهتر است به ژنوتیپ‏ هایی اضافه گردد که از قبل مقاومت طبیعی خوبی دارا هستند تا از این طریق تاثیر و ماندگاری مقاومت در آن‏ها بیشتر شود. از طرفی به لحاظ تاثیر غالب نماتدها از طریق خاک بهتر است بیان ژن‏های مقاومت جدید محدود به ریشه باشد تا توده پروتئینی بخش‏های هوایی قابل برداشت گیاه همانند گیاهان معمولی باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
281 -292
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000922 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!