مدیریت مالی و اثر دانینگ کروگر(خودبینی)

پیام:
چکیده:
اثر دانینگ-کروگر یعنی خودبینی(Dunning-Kruger effect)  نوعی سوگیری شناختی در افراد غیرحرفه ای است که از توهم برتری رنج می برند و به اشتباه، توانایی شان را بسیار بیش از اندازه واقعی ارزیابی می کنند. این جانبداری به ناتوانی فراشناختی افراد غیرحرفه ای در شناسایی ناتوانیشان نسبت داده می شود و به مثابه جریان خون در بدن انسان می باشد. مدیران مالی نیز در نوع ارزیابی خود و دیگران دچار این خطای شناختی می شوند، چراکه معمولا مدیران مالی با هر سطح از توانایی و تجربه معمولا خود را بیش از انچه که هستند ارزیابی می کنند. بعنوان مثال کسانی که توانمندی یک کارشناس حسابداری را داشته خود را رییس حسابداری و کسانی که توانایی رییس حسابداری را دارند خود را مدیر مالی و کسانی که توانایی مدیر مالی را دارند خود را مشاور مالی معرفی می کنند و معمولا خود را بیش از انچه هستند و یا برعکس کمتر از آنچه که هستند معرفی می کنند .که این خود ناشی از خود برتر بینی یا خود کمتر بینی یا همان اثر دانینگ کروگر می باشد. در این تحقیق ما به بررسی خصوصیات و معیارهای  عمومی و خصوصی مدیران مالی پرداخته و مهارتهای مدیران مالی را شناسایی کردیم و نتایج نشان می دهد که مهارتهای مدیران مالی معمولا بیشتر از انچه که در انها  وجود دارد  نشان داده می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -152
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001271 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!