ارزیابی توانایی گیاه پالایی Pharagmites australis در جذب فلز کادمیم در تالاب مصنوعی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با افزایش جمعیت، روند آلوده شدن منابع آب تشدید شده و بشر نیازمند روش هایی نو و ارزان برای پالایش و بهبود کیفیت آب گردیده است. فلزات سنگین از جمله آلاینده های محیط زیستی هستند که عمدتا از فعالیت های صنعتی و کشاورزی بشر منشا می گیرند و در تمام نقاط جوامع صنعتی یافت می شوند. این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش فلز کادمیم بر گیاه نی تالابی در شرایط گلخانه، در دانشگاه جیرفت انجام شد. 
روش کار
آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور و سه تکرار صورت گرفت. تیمارها شامل فلز کادمیم به عنوان فاکتور اول و سطوح مختلف غلظت فلز شامل 0، 50، 100، 200، 400، 600، 800 ، 1000 میلی گرم بر کیلوگرم خاک در گلخانه به عنوان فاکتور دوم بودند. میزان مقاومت گیاه نی تالابی به تنش فلز کادمیم در مرحله استقرار تا رشد کامل در شرایط گلخانه بررسی گردید و میزان غلظت کادمیم در اندام های زیرزمینی و اندام های هوایی و خاک گلدان ها اندازه گیری شد.
یافته ها
نتایج آزمایش در شرایط گلخانه نشان داد با افزایش غلظت فلز در تیمارهای آزمایشی میزان جذب توسط بافت های زیرزمینی و اندام های هوایی گیاه افزایش می یابد هرچند تجمع چشم گیر فلز در بافت های زیرزمینی بوده و انتقال آن و تجمع در بافت های هوایی گیاه خیلی کمتر گزارش شده است. با جذب و تجمع فلز در اندام های زیرزمینی، توانایی رشد گیاه نیز با تغییر ویژگی های فیزیولوژیک کاهش یافته است که در رابطه با فلز کادمیم با حلالیت بالا در آب و جذب قابل توجه در اندام های زیرزمینی موجب توقف رشد اندام های هوایی گیاه گردیده است.
نتیجه گیری
به طور کلی نتایج نشان داد که با توجه به رشد اندام های زیزمینی، نی تالابی گیاهی نسبتا مقاوم در برابر تنش فلز کادمیم، دارای فاکتور انتقال پایین و توانایی تجمع فلزات در ریشه خود می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
227 -238
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001750 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!