مقایسه تاثیر آروماتراپی ماساژی و استنشاقی بر علائم حیاتی بیماران سوختگی: یک کارآزمایی بالینی تک سو کور

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
تغییر در علائم حیاتی بیماران سوختگی یکی از مشکلات شایع در حین تعویض پانسمان می باشد و ما باید به دنبال راهی جهت کاهش درد و اضطراب و به دنبال آن تغییر در علائم حیاتی این بیماران باشیم. آروماتراپی به عنوان یک روش کم هزینه، در دسترس و بی خطر جهت کاهش درد و اضطراب بیماران معرفی شده است. لذا این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر رایحه درمانی ماساژی و استنشاقی بر علائم حیاتی بیماران سوختگی انجام شد.
مواد و روش کار
مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تک سو کور می باشد که بر روی 90 بیمار بستری در بخش سوختگی زنان (دارای سوختگی زیر 20 درصد و درجه 2 با محدوده ی سنی 55-15) بیمارستان سینا تبریز انجام شد، که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند. بیماران به صورت تصادفی در سه گروه رایحه درمانی ماساژی، رایحه درمانی استنشاقی و کنترل قرار گرفتند. علائم حیاتی بیماران در 3 گروه قبل و بعد از مداخله (گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد) ثبت شده و نتایج داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در این مطالعه 90 بیمار دچار سوختگی مطالعه شدند که 30 نفر آن ها در گروه کنترل، 30 نفر در گروه رایحه درمانی ماساژی و 30 نفر در گروه رایحه درمانی استنشاقی قرار گرفتند. یافته های این مطالعه نشان داد که رایحه درمانی ماساژی باعث کاهش فشارخون سیستول، تعداد تنفس و ضربان قلب در بیماران سوختگی می شود و رایحه درمانی استنشاقی باعث کاهش فشارخون سیستول در این بیماران می شود.
نتیجه گیری
با استفاده از روش های رایحه درمانی می توان منجر به تغییرات کمتر در علائم حیاتی بیماران سوختگی شد و درنهایت مدت زمان بستری و عوارض سوختگی را کاهش داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001835 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.