ترسیم نمودار صلاحیت مروجان شاغل در مراکز علمی کشاورزی (Krishi, Vigyan Kendra’s) در هندوستان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
از شمار محرک هایی که به خود کفایی هند در تولید محصولات غذایی کمک کرد سیاست ها، پژوهش، و حمایتهای ترویجی بود. امروزه، به منظور ایفای نقش بهتر در توسعه کشاورزی، مروجان و مسولان مشاوره نیازمند ظرفیت های جدیدی برای مقابله با چالش های کنونی هستند. پژوهش حاضر در چهار مرکز علمی کشاورزی (Krishi, Vigyan, Kendra, KVK) مربوط به شورای تحقیقات کشاورزی هند با نمونه برداری ساده تصادفی و بدون جابجایی اجرا شد تا سطح کنونی صلاحیت مروجان ترسیم و تعیین شود. از هر منطقه بیستKVK به طور تصادفی انتخاب شد و از هرکدام سه مروج با روش ساده تصادفی برگزیده شد. تعداد کل نمونه ها 240 بود. ترسیم صلاحیت در دو قسمت بررسی شد: یکی مربوط به هوشمندی احساسی (emotional intelligence EI,) و دیگری صلاحیت حرفه ای (professional competency ،PC). سپس، با استفاده از روش تجزیه تناظری (Correspondence analysis) صلاحیت حرفه ای مروجان ترسیم شد. بخش نخست نمودارسازی که به EI مربوط بود نشان داد که سطح هوشمندی احساسی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در حد میانگین بود. همچنین، تجزیه وتحلیل صلاحیت ها نشان داد که گزاره های صلاحیت برای مروجان در بخش مرکزی نمودار بایپلات (biplot) تجمع داشت و حاکی از صلاحیت حرفه ای آنها در سطح متوسط بود. از این رو، این نتایج فرصتی برای سیاستگزاران فراهم میآورد تا راه بردهای مناسب را برای ارتقای این صلاحیت ها در مروجان طراحی نمایند تا آن ها در شغل خود کارآمد و موثر باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
799 -813
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002131 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!