تنوع ژنتیکی کولتیوارهای میوه های هسته دار که در مزارع جنوب اسپانیا نگهداری می شود

نویسنده:
پیام:
چکیده:
کولتیوارهای سنتی و قدیمی منابع ژنتیکی با ارزشی برای اصلاح و بهبود گیاهان به شمار می روند ولی تعداد زیادی از آنها در قرن اخیر از میان رفته اند. هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های کولتیوارهای سنتی گونه های مختلف Prunus واقع در باغ های خانگی کوچک در جنوب غربی اسپانیا و ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط آنها با هم بود. به این منظور، با استفاده از 8 جایگاه ژنی SSR قابل انتقال در سراسر جنسPrunus ، 12 نمونه ثبت شده که به 36 عنوان کولتیوار سنتی تعلق داشت مورد تحلیل قرار گرفت. مفید ترین جایگاه ها (Loci) برای تحلیل گونه های جنس Prunus شامل UDP96-005، BPPCT-002،UDP98-410 و ps02a12 بود. در مجموع، 152 آلل مورد مشاهده قرار گرفت و 112 تای آنها اختصاصی گونه های معینی بودند. میان آنها، شصت و هشت ژنوتیپ مختلف شناسایی شد که امکان وجود همنام ها (homonym) را در اسامی کولتیوارهای سنتی آشکار می کرد. نتایج تحلیل خوشه ای با طبقه بندی رده بندی علمی (taxonomic classification) گونه های مطالعه شده و مبادی جغرافیایی نمونه های ثبت شده در داخل هر گونه همخوان بود. نتایج پژوهش حاکی ازتغییرات ژنتیکی گسترده در کولتیوارهای سنتی میوه های هسته دار کاشته شده در باغ های خانوادگی کوچک بود و این امرضرورت حفاظت از آنها را با استفاده از رهیافت های حفاظت در محل رویش و در خارج از محل اولیه رویش(ex-situ) روشن می کند. 28 نمونه از نمونه های ثبت شده مزبور هم اکنون در خارج از محل اولیه رویش در دانشگاه Sevilla در اسپانیا نگهداری می شود. در بررسی ها ومطالعات چند-گونه ای در مزارع، استفاده از SSR هایی که قابلیت انتقال بالایی دارند، روش کارآمدی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
943 -955
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002141 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!