تعیین ترکیب آللی مکان های ژنی Glu-1 و Glu-3 در ژنوتیپ های گندم نان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
بهنژادی کولتیوارهای گندم با کیفیت بالا یکی از اهداف اصلی برنامه های اصلاح نژاد است. در این ارتباط، شناسایی آلل واحد های گلوتنین با وزن مولکولی بالا(HMW-GS)  و واحد های گلوتنین با وزن مولکولی کم (LMW-GS)  که کیفیت بالا می دهد شاید یکی از راه های آسان برای تعیین رگه های امیدبخش گندم در نسل های ابتدایی باشد. در این پژوهش، با استفاده از روش الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید سدیم-داودسیل سولفات (SDS-PAGE) ،  در 64 ژنوتیپ گندم نان(Triticum aestivum L.)   شامل رگه های پیشرفته و کولتیوارهای مربوط به یک برنامه اصلاح نژاد در ترکیه، آللهای (HMW-GS) و(LMW-GS)  شناسایی شد. در کل، 26 آلل شناسایی شد شامل 3 آلل در مکان Glu-A1، 6 آلل در مکان Glu-B1 ، دو آلل در مکان Glu-D ، 6 آلل در مکان Glu-A3 ، 7 آلل در مکان Glu-B3 ، و 2 آلل در مکان Glu-D3 . فراوان ترین آلل در میان 64 ژنوتیپ در این پژوهش از این قرار بود: 2* (67.2%)،  7+9 (42.2%)، 5+10 (68.8%)،  A3c (28.1%)، B3b (35.9%)، و D3c (92.2%). همچنین، آللی های که قبلا به عنوان دهنده کیفیت  بالا اعلام شده بود و شامل 1, 17+18, 5+10  در مکان Glu-1  و A3b, A3c, B3b, B3c, B3d, B3g  در مکان Glu-3 بود نیز در این مطالعه شناسایی شد و حاکی از این بود که این آلل ها را می توان به عنوان نشانگرهایی  برای گزینش و انتخاب ژنوتیپ های کیفیت بالا در برنامه های اصلاح نژاد به کار برد. معرفی ساختمان آلل ژنوتیپ های بررسی شده می تواند روشنگر راه بهنژادگران گندم در تصمیم گیری برای تلاقی دادن باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
981 -992
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002144 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!