مقایسه فراحافظه در افراد دارای علایم اختلال های اضطرابی، افسردگی و وسواسی تصریح شده در DSM-5

پیام:
چکیده:
جدیدا مفهوم فراحافظه و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی و روان شناختی افراد مورد توجه قرار گرفته است. یکی از علاقمندی های این حوزه این است که آیا ویژگی های شخصیتی افراد با توانایی های فراحافظه آنان ارتباط دارد و یا اینکه آیا می توان بین میزان وجود اختلالات روان شناختی با وضعیت فراحافظه در افراد ارتباطی پیدا کرد. هدف پژوهش حاضر مقایسه فراحافظه در افراد دارای علایم اختلال های اضطرابی، افسردگی و وسواسی تصریح شده در DSM-5بود.برای این منظور طی یک پژوهش علی مقایسه ای 180 نفر (60 نفر اضطرابی، 60 نفر افسرده، 60 نفر وسواسی) از بیماران  کلینیک روانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و با 60 نفر غیر بیمار از نظر حافظه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد، افراد دارای علایم اضطرابی، افسرده، وسواسی و افراد عادی در میزان رضایت از حافظه فردی، توانایی ادراک شده، کاربرد استراتژی حافظه و فراحافظه تقاوت معنادار دارند. یافته ها نشان داد که میانگین کاربرد استراتژی حافظه افراد عادی بالاتر از افراد دارای علایم وسواسی، اضطرابی و افسرده است.توجه به نقش و اهمیت فراحافظه در افراد دارای اختلال های روان شناختی می تواند در شناسایی بسیاری از مشکلات آن ها تاثیر بگذارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002747 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.