تخمین و مدل سازی سه بعدی ضخامت رسوبات روی پی سنگ به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربن با استفاده از داده های ژئوفیزیکی منطقه جنوبی هلند

پیام:
چکیده:
گرانی سنجی در شناسایی ساختار های مستعد زمین شناسی برای تشکیل و ذخیره سازی مواد هیدروکربوری کاربرد زیادی دارد. که می توان به کمک گرانی سنجی گنبدهای نمکی، چین خوردگی تاقدیسی، بالاآمدگی های گنبدی شکل را شناسایی کرد. در این مقاله از مدل سازی وارون غیرخطی داده های گرانی سنجی جهت تعیین هندسه سنگ بستر استفاده می شود. در فرآیند مدل سازی داده‎ های گرانی سنجی، یک سنگ بستر عموما به وسیله یک سری منشور های کنار هم چیده شده تقریب زده می شود و سپس ضخامت آن ها محاسبه می شود. به منظور نشان دادن کارایی روش، درک چگونگی کارایی روش و جزئیات مربوط به آن، ابتدا مدل سازی داده های گرانی سنجی بدون نوفه و نوفه دار صورت گرفت. در پایان مدل سازی روی داده های گرانی سنجی منطقه جنوبی کشور هلند انجام گرفت که نتایج به دست آمده با نتایج در پایان نامه میرزایی مطابقت خوبی دارند. کلیه برنامه های مورد استفاده در این مقاله توسط نگارندگان در محیط نرم افزار MATLAB تهیه شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003309 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!