بهینه سازی مدیریت بازار - وابسته جنگل هایی با پوشش پیوسته

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در این پژوهش مدیریت بهینه اقتصادی در یک جنگل با پوشش پیوسته که دارای گونه های متفاوت و ابعاد متفاوت است، مورد نظر است. ما درچارچوب مفهوم جنگلداری با پوشش پیوسته به دنبال بهینه سازی میزان برداشت در طی زمان بودیم. تابع هدف براساس پارامترهای قیمت های تصادفی، تغییرات کیفیت چوب و پویایی تغییرات مکانی رقابت، به دنبال به حداکثر رساندن ارزش فعلی موردانتظار است. چالش اصلی با لحاظ کردن و اعمال مدل کنترل تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. بهینه سازی پارامترهای تابع کنترل با استفاده از شرایط بهینه درجه اول (شرط لازم) و براساس تخمین چندجمله ای چنذمتغیره تابع هدف انجام گرفت. شرایط بهینه درجه دوم (شرط کافی) برای تعیین دامنه پارامترهای موثر نیز استفاده گردید. در این مقاله مراحل انجام پژوهش بیان و نتایج بهینه برای یک مدل عمومی جنگل پیوسته به صورت مختلط (چند گونه) آورده شده است. روش تحقیق پیشنهاد شده به صورت عملی در یک جنگلی با گونه غالب راش در آلمان و جنگلی دیگر در سوئد با گونه غالب نوئل مورد آزمون قرارگرفت و نتایج کمی و عددی آن در این مقاله آمده است. نکته اساسی که باید در نظر گرفته شود تعیین سن بهره برداری براساس قیمت بازار است. اگر در اینچنین پژوهش هایی تغییرات تصادفی قیمت در تعیین سن بهره برداری لحاظ نگردد ارزش فعلی مورد انتظار تا حدود 23 درصد کاهش خواهد یافت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
335 -361
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003765 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.