تحلیل کتابخانه ای استراتژی باز: مفهومی جدید در حوزه ی مدیریت استراتژیک

پیام:
چکیده:
توسعه استراتژی همواره موضوعی رمزآلود و پراهمیت محسوب می شود. با این وجود، اخیرا برخی سازمان ها با توسل به فناوری اطلاعات تدوین استراتژی را به صورت باز انجام می دهند. هدف از این مقاله، بررسی روندهای مربوط به استراتژی باز با اتخاذ روش نگاشت کتابخانه ای است که مستلزم شناسایی مستندات مرتبط با استراتژی باز می باشد. در این پژوهش 1717 سند مرتبط طی سال های2000 تا 2016 شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. روندهای عمده مطابق با ادبیات پژوهش های استراتژی باز عبارتند از سال های انتشار، شناسایی حوزه های پژوهشی فعال، مشارکت های نویسندگان، و سهم کشورهای مختلف. نتایج حاکی از آن است که استفاده از مفهوم استراتژی باز در مدیریت استراتژیکعلیرغم ماهیت اولیه تدوین استراتژی در حال رشد است و بیشترین مقالات این حوزه در سال 2015 به چاپ رسیده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
363 -377
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003766 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.