بررسی اثر تعاملی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی و همچنین اثر تعاملی آنها بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده های 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند، طی سال های 1390 الی 1396 جمع آوری گردید و با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی تجزیه و تحلیل شد. این پژوهش کاربردی بوده و از نوع تحلیلی- تبیینی می باشد. یافته های پژوهش نشان دادند که حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی و اثرتعاملی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در هر چهار مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار و مستقیم دارند. همچنین در مقایسه مدل ها نشان داده شد که مدل تک عاملی بازار رابطه بین این متغیرها را بهتر از سایر مدل های این پژوهش توضیح می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
425 -450
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003770 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.