شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک های تولید در صنعت دارو با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست (مطالعه موردی: شرکت سبحان دارو)

پیام:
چکیده:
مقدمه
یکی از علل اهمیت بررسی ریسک های تولید، نقش مهم ریسک و چالش های آن در سازمان های امروزه است. با توجه به طبقه بندی صنعت تولید دارو جزء صنعت های با اهمیت بالا، ریسک های سرمایه گذاری در این صنعت را با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست (FMEA) به عنوان یکی از تکنیک های مدیریت ریسک و به منظور افزایش بهره وری این صنعت، شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی و تحلیل شده است.
روش پژوهش
 این مطالعه توصیفی، FMEA را به عنوان روش کمی برای شناسایی ریسک های تولید پیشنهاد می دهد و با محاسبه اعداد اولویت بندی ریسک (RPN ها)، خطرات بالقوه و اثرات آنها در صنعت داروسازی را مشخص می کند.
یافته ها
در این تحقیق بعد از شناسایی ریسک های مالی تولید دارو که به کمک مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان به دست آمد، پرسشنامه ای طراحی گردید که در مجموع از 66 ریسک شناسایی شده 19 ریسک با نظر کارشناسان و خبرگان به عنوان ریسک های با اهمیت شناسایی و رتبه بندی گردید.
نتیجه گیری
اصول بهینه تولید (GMP)، تغییرات نرخ ارز، عدم بازاریابی و پیش بینی مناسب روند بازار، موجودی مواد اولیه و موجودی ملزومات به عنوان مهم ترین ریسک های تولید دارو شناسایی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.