بهینه سازی همزمان قیمت فروشنده، چرخه ی بازپرسازی و نرخ تولید در سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده همراه با تخفیف، با رویکرد نظریه ی بازی ها

پیام:
چکیده:

در این مقاله یک زنجیره ی تامین دوسطحی تک کالایی با یک تامین کننده و چند فروشنده تحت سیستم مدیریت موجودی توسط تامین کننده بررسی شده است. تامین کننده پس از تولید محصول، آن را به طور همزمان برای فروشنده ها ارسال می کند. اندازه ی زیردسته ها در هر بار ارسال با یک ضریب ثابت افزایش و به موازات آن قیمت خرید برای فروشندگان کاهش می یابد. هدف مدل بیشینه سازی سود اعضای زنجیره ی تامین همراه با یافتن مقادیر بهینه ی قیمت فروشنده، چرخه ی بازپرسازی و نرخ تولید است. برای حل مدل از بازی استکلبرگ در میان اعضای زنجیره، فروشندگان به عنوان پیرو و تامین کننده به عنوان رهبر، بهره گرفته شده است. در انتها برای شفاف سازی مدل پیشنهادی، یک مثال عددی ارائه شده و تحلیل حساسیتی روی برخی از پارامترها انجام شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003902 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.