ارزیابی اثرداروی پنتوکسی فیلین روی سطح سرمی بیومارکرهایالتهابی در بیماران دچار سوختگی بالای 40 درصد

پیام:
چکیده:
مقدمه
 یکی از مهم ترین مکانیسم های آسیب در بیماران دچار ترومای سوختگی وسیع التهاب است. نشان داده شده است که اقداماتی که سعی در کاهش سطح فاکتورهای اساسی پیش التهابی در این بیماران دارند، ممکن است بقاء را افزایش داده و بروز عوارض زودرس و دیررس را کاهش دهند. پنتوکسی فیلین دارویی شناخته شده از نظر مقابله با فاکتورهای پیش التهابی است. این که آیا تجویز این دارو در بیماران دچار سوختگی ممکن است تاثیر سودمندی داشته باشد یا خیر هنوز مشخص نیست. مطالعه حاضر در نظر دارد این فرضیه را در بیماران با سوختگی بالای 40 درصد بررسی کند.
مواد و روش ها
 در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده در مجموع 80 بیمار با آسیب سوختگی بالای 40 درصد سطح بدن به طور تصادفی به دو گروه 40 نفری تقسیم و تحت درمان با پنتوکسی فیلین(400 میلی گرم 3 بار در روز) یا دارونما قرار گرفتند. سطح سرمی IL-6 و TNFα پایه و روزهای 3، 5 و 7 بعد درمان بین دو گروه مقایسه شد. متغیرهای دیگر شامل مدت بستری بیمارستانی، مدت بستری در ICU، مدت تهویه مکانیکی و سرانجام بیماران طی بستری بیمارستانی بودند.
یافته های پژوهش
 دو گروه از نظر سن، جنس و وسعت سوختگی همسان بودند. از نظر متوسط مدت بستری بیمارستانی، بستری در ICU و پیامد طی بستری تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. با این حال متوسط مدت تهویه مکانیکی به طور معنی داری در گروه مورد کوتاه تر بود (42/1 روز در برابر 85/2 روز؛ P=0.03). هرچند در هر دو گروه سطوح سرمی IL-6 و TNFα به طور معنی داری طی بستری کاهش یافت، ولی افت سطح IL-6 در گروه مورد به طور معنی داری بارزتر بود(P=0.01).
بحث و نتیجه گیری
 پنتوکسی فیلین ممکن است در بیماران با سوختگی 40 درصد مدت تهویه مکانیکی را کاهش و روند افت IL-6 را تسریع سازد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004691 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.