حکومت مهدی (عج) آخرین جانشین، محور التقا و قدرت نمایی دین از نگاه مسیحیت و اسلام

پیام:
چکیده:
یکی از باورهای بین الادیانی، خلافت و موعودگرایی است که مباحث تطبیقی متفاوتی دارد. این مقاله با نگرشی مقایسه ای، پس از بازکاوی موضوع خلافت الهی از آغاز تا آخرالزمان با استناد به کتب مقدس اسلام و مسیحیت و مقایسه اسناد موجود؛ نشانه هایی که خبر می دهد موعودگرایی به شکوه قدرت دین الهی منتهی می شود را بررسی نموده و با تبارشناسی آخرین خلیفه برحق، یعنی؛ حضرت مهدی موعود4، (از نسل خلفای بر حق محمد(ص) و مسیح(ع) این ذخیره بزرگ خدا را، نقطه پایانی التقای اسلام و مسیحیت و نماد وحدت و قدرت دینداران دانسته و توافق این سلسله نسب را یکی از عوامل مهم در جذب بزرگ ترین جمعیت های دینی جهان به دعوت آخرین خلیفه الهی یعنی؛ مهدی آخرالزمان(عج) وانمود کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
161 تا 178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004717 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!