معناشناسی ویژگی های عقلانی عصر ظهور

پیام:
چکیده:
عقل به عنوان حجت باطنی خداوند، وسیله فهم و دریافت معارف و آموزه های وحیانی و یکی از منابع استنباط احکام فقهی اسلام است. آیات و روایات و سخنان بزرگان دین، حکایت گر جایگاه ویژه عقل و اهمیت آن در اسلام است. عقل مورد نظر اسلام از ویژگی هایی برخوردار است. این شاخصه ها نشان از آن دارد که عقل خود بسنده و یگانه مرجع نیست و به تنهایی نمی تواند مسائل بشری را حل نماید. عقل منشا پذیرش مسائلی مهم در عصر ظهور است که از آن مسائل به ویژگی های عقلانی عصر ظهور تعبیر شده است. این پژوهش روشن می کند که پذیرش توحید، روی آوردن به عدل و داد، حاکم شدن فضائل اخلاقی و رهنمون شدن به کمال در عصر ظهور، در سایه عقلانیت و خردورزی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004725 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!