نقد و بررسی انگاره عدم انحصار شمار ائمه در عدد دوازده

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در مصادر حدیثی شیعه و اهل سنت از پیامبر گرامی اسلام6 به صورت متواتر روایت شده است که امامان و خلفای پس از آن حضرت 12نفرند این روایات افزون بر دلالت بر مضمون یاد شده بر این نکته نیز دلالت دارند که تعداد ائمه: منحصر در این تعداد است و بر این تعداد نه یک نفر می توان افزود و نه از آن می توان یک نفر کاست در کنار مجموعه روایات یاد شده روایات اندکی وجود دارد که به ظاهر موهم آن است که تعداد ائمه بیش از 12نفر است. این روایات که دستاویز برخی از جریان ها انحرافی قرار گرفته شایسته توجه و تبیین مجدد است. نوشتار پیش رو عهده دار تبیین این روایات است در توضیح این روایات نکاتی قابل توجه است نخست این که در هیچ روایتی تصریح نشده است که ائمه13 نفر یا بیشترند و دوم این که روایاتی که ادعا شده بر مطلب یاد شده دلالت دارند روایاتی دو پهلو هستند که تاب مقاومت دربرابر روایات متواتر، صریح و محکمی که تعداد ائمه را در 12نفر منحصر می کند، ندارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004726 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!