تبیین سازگاری نهی از استعجال و امر به دعا برای تعجیل فرج

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در روایات مهدوی، از سویی به دعا برای تعجیل فرج توصیه شده و از طرفی شتاب خواهی و استعجال در امر ظهور، مورد نهی قرار گرفته است. سوال این است که آیا این دو بیان از تناقض رنج نمی برد و آیا دعا برای تعجیل فرج، مصداقی از شتاب خواهی و استعجال نیست؟! پاسخ به این سوال، دلیل سامان یافتن این مقاله است. نویسنده کوشیده است تا با تبیین دقیق مفهوم لغوی و بازشناسی جایگاه استعجال در سایه روایات اهل بیت؟عهم؟ به این پرسش پاسخی در خور دهد. خلاصه این که استعجال، شتاب خواهی پیش از فراهم آوردن مقدمات امر ظهور است که در جهل به وظیفه، سنت ها و حکمت تاخیر ظهور ریشه دارد اما دعا برای تعجیل فرج، به عنوان جزء یا شرط مقدمات ظهور، شتاب خواهی در کنار فراهم آوردن مقدمات است که براساس تاثیر شایان دعا در تعجیل ظهور مورد توجه است. نحوه جمع آوری داده ها در این مقاله کتابخانه ای و روش تحقیق در آن توصیفی تحلیلی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004727 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!