حذف عالمان دین راهبرد مشترک فرق انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت

نویسنده:
پیام:
چکیده:
فرق انحرافی و مدعیان مهدویت، در راستای انحراف افراد و جوامع، و مقابله با مسیر هدایت؛ مراکز فکری و هدایت گری جامعه (علماء) را مورد هجمه قرار می دهند و به منظور منع تحقق هدایت گری، سعی در ایجاد فاصله بین عموم مردم و علماء دارند. این مقابله با جبهه حق در گذشته نیز سابقه داشته و دشمنان برای حذف اهل بیت: از هدایت گری با جلوگیری از تماس مردم با ایشان و منع حدیث در جنبه فکری فرهنگی و با منع فدک در حوزه زدودن قدرت اقتصادی به تضعیف جبهه حق پرداختند؛ امروزه نیز فرقه های انحرافی و مدعیان مهدویت برای انحراف جوامع، حذف روحانیت را، در دستور کار خود قرار می دهند.
بدنام کردن و اتهام زنی به علماء، ادعای عدم نیاز به عالمان و تقلید، تحلیل خمس، ادعای ارتباط مستقیم با امام زمان4 با عناوین رکن رابع، هادی، ووصی، ونیز ادعای مهدویت، از شگردهای مدعیان و فرق انحرافی برای دست یابی به اهدافشان است.
عمل کرد ناصالح برخی عالم نمایان و گاه غفلت ها و عدم ورود عالمان و حوزه های علمیه به طور تخصصی و فنی در تبیین و تفسیر مفاهیم دینی نیز به این مسئله دامن می زند.
تببین جایگاه علماء در حفظ دین، مقابله با انحرافات، تولی جامعه به عنوان نیابت و وکالت عامه، بیان اهمیت اجتهاد، برهان و استدلال، تبیین جایگاه خمس، موضع گیری مناسب، برنامه ریزی فرهنگی و میدان ندادن به عالمان فاسد، برخی از راه کارهای برون رفت از این دسیسه است.
این تحقیق با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی _ تحلیلی این خطر را بررسی کرده و با شناسایی و معرفی شیوه ها و روش های آنها در حذف علماء، و ارائه راه کار صحیح مقابله با آن تلاش دارد جامعه را از این آسیب حفظ کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004728 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!