مراکز مهدوی و تبلیغ جهانی آموزه های مهدوی؛ چالش ها و بایسته های راهبردی

پیام:
چکیده:
مراکز مهدوی دارای رسالتی گسترده در تبلیغ آموزه های مهدوی در عرصه جهانی هستند. اما یکی از چالش های مبنایی آن است که جایگاه آموزه های مهدوی و برنامه ریزی عملیاتی برای تبلیغ آن در سطح بین الملل، متناسب با قابلیت این نهادها نبوده است. سوال اساسی آن است که بایسته های راهبردی در مسیر تحقق چشم انداز و ماموریت مراکز مهدوی در عرصه تبلیغ جهانی آموزه های مهدوی چیست؟ در این نگاشت با بررسی مبانی نقلی و عقلی «اصل دعوت» به عنوان یکی از اصول اسلامی موثر در عرصه تبلیغ بین المللی، عوامل تاثیرگذار در تحول نقش مراکز مهدوی در مقوله تبلیغ جهانی بیان شده است. این مقاله کیفی و از نوع موردی به صورت ردیابی فرآیند در امر تبلیغ جهانی آموزه های مهدوی در نهادهای تخصصی مربوط به مهدویت بوده که چارچوب آن از نوع استقرایی است. جمع آوری داده ها به روش اسنادی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه بایسته های راهبردی از نظریه مبنایی استفاده شده است. این پژوهش با بررسی شرایط زمینه ای در تبلیغ جهانی آموزه های مهدوی، برای رفع چالش با کمک گرفتن از مبانی نقلی و عقلی، به شرایط علی و تحول بخش در مراکز مهدوی و استخراج بایسته های راهبردی پرداخته است. بر این اساس مراکز مهدوی می بایست مبتنی بر اصل دعوت، به محذورات و مقدورات ناشی از وجود یک رقابت جهانی در عرصه تبلیغ، مفهوم قدرت گفتمانی و تدبیر برای تحقق گفتمان جهانی مهدویت، نقش روز افزون فرد و نهادهای غیردولتی در عرصه بین المللی و شکل گیری جامعه شبکه ای در مبحث منجی موعود توجه کرده و نقش تاثیرگذاری را در مدیریت چالش ضعف گفتمان جهانی مهدوی ایفا نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004851 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!