رابطه معنادار اندیشه مهدو یت و سبک شعر انتظار

پیام:
چکیده:
دکترین مهدویت در سال های اخیر به گونه ای در سطوح و لایه های مختلف جامعه فراگیر شده است که تقریبا در مجموعه شعر تمام شاعران متعهد می توان سروده ای با موضوع موعود سراغ گرفت. تفکر حاکم بر این سروده ها گره خوردگی معناداری با سبک شعر انتظار دارد. هدف این مقاله آن است که با بررسی ویژگی های سبکی نوع ادبی انتظار، به این ارتباط معنادار بپردازد. در این راستا مسئله اصلی مقاله این است که در شعر انتظار به دلیل ماهیت آرمانی آن، واژه هایی با بار ایدئولوژیک ورود می کنند که به دلیل بسامد بالا جزو ویژگی های سبکی این نوع شعر می شوند. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و با تکیه بر رویکرد سبک شناسی لایه ای است. بدنه اصلی مقاله را بررسی تعدادی از سروده های انتظار شاعران معاصر، از منظر رابطه ایدئولوژی ذهنی صاحب اثر با لایه های سبکی شعر او تشکیل می دهد و در پایان این نتیجه حاصل می شود که در شعر انتظار معاصر،گره خوردگی معناداری میان لایه ایدئولوژیک سبک شعر مهدوی و لایه های مختلف آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی، به مثابه دیگر لایه های سبکی اثر ادبی وجود دارد.

 
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004858 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!