ای امان از این امان تخوار!

نویسنده:
چکیده:
شعرها و تصنیف ها و یادداشت ها و نامه های عارف قزوینی از روزگار مشروطه تا امروز خوانندگان پرشمار داشته است، اما آثار او در دوران زندگی و به ویژه پس از مرگش با انبوهی از آشفتگی و نادرستی و حذف و تحریف و حتی جعل منتشر شد که اغلب یا به قصد گرفتن زهر کلامش یا برای زدودن انتقادها و حمله های گزنده او به دو شعبه استبداد دینی و سیاسی و متولیان شریعت و اربابان سیاست و سایره معصرانش بود، یا معلول تمایزهای ایدئولوژیک منتشرکنندگان آثارش با افکار او و هر گونه مصلح تاندیشی دیگر و در بعضی موارد نیز به سبب ناتوانی در خواندن دس تنوشت ه های او که آثارش را گاه چنان پریشان و ب یمعنا کرده که به هذیان پهلو می زند. در سال های اخیر مجموعه ای از دست نوشته های عارف با عنوان خاطرات عارف قزوینی (انتشارات سخن، 1388) و دو مجموعه از مکاتبات او با دوستانش با عنوان واحد نام ه های عارف قزوینی (انتشارات نگاه، 1391 و انتشارات هرمس، 1396) منتشر شد. بررسی دقیق متن هر سه کتاب با دست نوشته های عارف و یا مآخذ اصلی، افزون بر آشکارکردن خطاهای فراوان را هیافته در این سه چاپ، حذف های مصلحت اندیشانه و ایدئولوژیک نامه های عارف قزوینی چاپ انتشارات نگاه و خطاهای چشمگیر نامه های نویافته چاپ نشر هرمس و سایر منابع را نشان می دهد. نگارنده در مقال های دیگر با نام «این عمارت نیست؛ ویران کرد هاند » به نقد هر دو چاپ نامه های عارف قزوینی پرداخته است. (بنگرید: به فصلنامه ایران نامگ، کانادا، دانشگاه تونتو، سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1397، ویژه استاد محمدعلی اسلامی ندوشن) در این نوشتار به خاطرات عارف قزوینی می پردازیم.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006073 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!