نگاهی تطبیقی به اصول و سیاست‏گذاری های واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و اینفوترم: بررسی موردی چهل واژه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکدستی اصطلاحات تخصصی علوم و روشن بودن مفاهیم علمی برای ایجاد زبان مشترک میان رشته ها امری ضروری در حوزه برنامه ریزی زبانی است. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی اصول و سیاست‏گذاری های واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، از سال 1368 تا کنون، و اینفوترم ‏پرداخته‏ایم و به‏منظور دستیابی به چگونگی کارکرد این اصول و سیاستگذاری ها در امر واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، واژه های علمی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را مورد بررسی قرارداده‏ایم. این مقاله، از نظرهدف از نوع پژوهش‏های نظری است. روش تحقیق این پژوهش،  به‏صورت تحلیل محتوا بوده وداده های پژوهش،40 واژه علمی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی از دفتر اول تا سیزدهم (1395-1376)را دربرمی‏گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‏دهد که اصول و ضوابط واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اصول و سیاست‏گذاری های اینفوترم همگام است، اما ترادف و چندگانگی واژگانی و مفهومی در حوزه های مختلف علوم در واژه های علمی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی دیده می‏شود که این امر موجب نابسامانی و سردرگمی متخصصان و کارشناسان رشته های علمی می‏شود و بهتر است در دستور کار فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006110 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!