واکاوی متغیرهای اثرگذار بر استمرار بحران سیاسی و چالش های امنیتی لیبی

پیام:
چکیده:
هدف
هدف این پژوهش تصویرسازی از سازوکار و مکانیسم علی استمرار دوره انتقالی پس از انقلاب فوریه لیبی و تبدیل شدن آن به بحران سیاسی و چالش های امنیتی است. به عبارتی تحلیل و تبیین دلایل استمرار بحران سیاسی و چالش های امنیتی در کشور لیبی پس از سقوط رژیم معمر قذافی هدف اصلی این پژوهش است.
روش
روش پژوهش توصیفی- تبیینی بوده و دامنه آن نیز از حیث مکانی شمال آفریقا (لیبی) و از نظر زمانی سال های بین 2011 تا 2019 را در برمی گیرد.
یافته ها
در همین راستا نویسندگان مقاله حاضر مجموعه ای از علل و عوامل داخلی و خارجی نظیر بافت قبیله ای جامعه لیبی، وجود تضادهای ایدئولوژیکی میان گروه های پیروز در انقلاب، عنصر نفت و دخالت قدرت های خارجی در امور داخلی این کشور را از جمله دلایل استمرار بحران و چالش های امنیتی در لیبی پساقذافی می دانند.
نتیجه گیری
اوضاع لیبی پس از فروپاشی رژیم قذافی، برخلاف سایر کشورهای دستخوش بحران در شمال آفریقا نظیر تونس و مصر، نه تنها سمت وسوی مشخصی به خود نگرفته، بلکه آشوب و جنگ داخلی و حرکت به سمت تجزیه طلبی به ویژگی اصلی سیاست و حکومت در جامعه لیبی تبدیل شده است. نتیجتا این که نمی توان هیچ چشم انداز روشنی را حداقل تا چند سال آینده برای لیبی متصور شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
154 -175
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006308 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.