بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل کرچک با استفاده از امواج مایکروویو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گرایش به تحقیق پیرامون تولید و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر، ازجمله بیودیزل، به منظور کاهش گاز های گلخانه ای و آلایندگی های ناشی از سوخت های فسیلی، یکی از مهم ترین مواردی است که در سیاست های جهانی به آن پرداخته شده است. خواص دی الکتریک (έ، ثابت دی الکتریک و ′′ε، فاکتور اتلاف دی الکتریک) مواد نقش عمده ای در طراحی سامانه مایکروویو و فرایند تولید و فرآوری بیودیزل دارند.هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل کرچک در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از فناوری پیشرفته مایکروویو و بررسی ارتباط بین پارامترهای مختلف موثر آن است. در این تحقیق، اثرات زمان واکنش (1، 3 و 9 دقیقه)، غلظت کاتالیزور (1، 1/5 و 2 درصد وزن روغن) و تغییرات دما (30، 45 و 60 درجه سلسیوس) مورد مطالعه قرار گرفت. از سامانه بازتابش پروب در فرکانس MHz 2450 برای اندازه گیری خواص دی الکتریک استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش زمان واکنش و کاهش دما، مقادیر ثابت دی الکتریک افزایش و با کاهش غلظت کاتالیزور، دما و زمان واکنش، فاکتور اتلاف دی الکتریک کاهش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006322 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!