فعالیت های بشردوستانه و نوآوری شرکت ها در شرایط نامتقارنی اطلاعات

پیام:
چکیده:
مقدمه
بشردوستی یکی از مهم ترین ارکان اخلاق اجتماعی محسوب می شود که دامنه محبت و رسیدگی به انسان ها را کانون توجه، مطالعه و ملاحظه خود قرار می دهد. بشردوستی شرکتی موجب توجه به رشد شرکت ها در زمینه تولید کالاها و محصولات جدید می شود. از این رو، در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نامتقارنی اطلاعات تاثیر فعالیت های بشردوستانه بر نوآوری شرکت ها بررسی شده است.
روش پژوهش
 این پژوهش، بنیادی با رویکرد پس رویدادی و طرح آن از نوع شبه تجربی است. در پژوهش حاضر تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1390 بررسی شد. برای اندازه گیری فعالیت های بشردوستانه از کمک های اهدایی شرکت به موسسات خیریه و عام المنفعه و برای اندازه گیری نوآوری از شاخص هزینه های تحقیق و توسعه استفاده شده است. فرضیه های پژوهش از طریق الگوی داده های ترکیبی آزمون شد.   
یافته ها
نتایج پژوهش نشان می دهد که فعالیت های بشردوستانه بر نوآوری شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. هم چنین، تاثیر فعالیت های بشردوستانه بر نوآوری در شرکت های با نامتقارنی اطلاعات بالا نسبت به شرکت های با نامتقارنی اطلاعات پایین، بیشتر است.
نتیجه گیری
فعالیت های بشردوستانه برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و هم چنین ایجاد بینشی نو در راستای تولید کالاها و محصولات جدید الگوی مناسبی است. به طور خاص، کمک های اهدایی مستقیم شرکت ها به دانشگاه ها، نهادهای پژوهشی و موسسات خیریه موجب شکل گیری کالاها و محصولات جدید می شود و در نتیجه، هر گونه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را کاهش می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2007485 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.