نقش و چگونگی رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج مردمی در فرآیند انقلاب اسلامی

پیام:
چکیده:

میزان توفیق یا عدم توفیق نهضت های انقلابی تا حد قابل توجهی به میزان بسیج توده ها در روند مبارزات انقلابی بستگی دارد. در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز، توده مردم نقش بسزایی ایفاء کرده اند. با این حال، فهم بازیگری مردم در روند انقلاب، بدون شناخت نقش عنصر رهبری و چگونگی آن، در جهت دهی و بسیج گری مردم ممکن نیست. این مقاله با روش کیفی و از نوع تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به این سوال اصلی است: «امام خمینی ره به عنوان رهبر انقلاب اسلامی چگونه مبادرت به بسیج مردم در فرآیند انقلاب کرد؟». امام خمینی ره  به عنوان رهبر و استراتژیست انقلاب، محور برنامه مبارزاتی خود را بر  بیدارسازی و  آگاهی بخشی به مردم استوار کرد و در راستای بسیج مردم، اقدام به اتخاذ استرات‍ژی هایی نظیر همذات پنداری با مردم و اعتماد به آنان، بهره گیری از ادبیات و آیین های نمادین مذهبی برای بسیج سیاسی مردم، تاکید بر ارتباطات و آگاهی بخشی، مردم گرایی و مقاومت منفی و تاکید برعدم خشونت کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
189 -206
لینک کوتاه:
magiran.com/p2007655 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!