مولفه های تاثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران بر حزب الله لبنان

نویسنده:
پیام:
چکیده:

از جمله موضوعات مهم در حوزه انقلاب اسلامی ایران ، تاثیرگذاری آن بر کشورهای دیگر؛ به ویژه جنبش های اسلامی است که توجه اندیشمندان علوم سیاسی را به خود جلب کرده و از جمله آنها جنبش اسلامی حزب الله لبنان است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای به تحلیل مولفه های تاثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران ، بر این جنبش بر اساس تئوری پخش می پردازد. تئوری پخش ابتدا در مورد نحوه اشاعه بیماری های سل ، وبا و...به کاربرده می شد که بعدها معنای آن توسعه پیداکرده و در مورد اشاعه مسائل و موضوعات دیگر ، از جمله موضوعات فرهنگی نیز به کاربرده شد. این مقاله ضمن تبیین تئوری پخش و عوامل موثر در آن ، میزان تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران ، بر جنبش حزب الله لبنان را بر اساس عوامل تئوری پخش تحلیل کرده است.
پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده که انقلاب اسلامی ایران ، از میان تمامی ملت های آزاده جهان و تمامی مسلمانان و جنبش های اسلامی ، بیشترین تاثیرگذاری را بر جنبش اسلامی حزب الله لبنان داشته است. بر اساس عوامل تئوری پخش ، مولفه های این  تاثیرگذاری حداکثری ، مورد تحلیل واقع شده که نزدیکی حد اکثری مبانی فکری و عقیدتی این جنبش با مبانی و ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ایران و وجود بیشترین وجوه اشتراک بین مبانی انقلاب اسلامی ایران و مبانی فکری جنبش حزب الله ، مهم ترین این مولفه ها است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2007663 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!