تدوین مدل علی بروز فساد اداری در مناطق شهرداری

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش، طراحی مدل علی بروز فساد اداری در شهرداری‏ ها به عنوان نظریه زیربنای خط‏ مشی های ضد فساد در شهرداری است. برای اجرای این پژوهش، ابتدا بر اساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش متغیرهای اثرگذار بروز فساد اداری در شهرداری تهران به‏ دست آمد. با بررسی 52 سازمان در سطح شهرداری تهران، عوامل اثرگذار (فردی و سازمانی) در بروز فساد اداری در شهرداری تهران شناسایی و با استفاده از مدل معادله‏ های ساختاری به روش PLS روابط و میزان تاثیر هر یک از عوامل بر تمایل کارکنان به فساد اداری بررسی شدند. نتایج به‏ دست آمده از پژوهش نشان می ‏دهد که در سطح فردی، عوامل فردی درونی شامل «عدم پایبندی به دین»، «عدم پایبندی به اخلاق» و «ریسک ‏پذیری»، و عوامل فردی بیرونی (وابسته به شرایط) شامل «نیاز مادی»، «احساس بی‏ عدالتی»، «جامعه‏ پذیری نامناسب» و «میزان ارتباط با ارباب رجوع» در تمایل به فساد نقش دارند و در سطح سازمانی، عوامل پیشگیرانه شامل «اطلاع ‏رسانی و فرهنگ ضدفساد»، «مناسب‏ بودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد» و «شفافیت و پاسخ‏گویی» و عوامل افزایش اثربخشی شامل «درآمد ناپایدار»، «استفاده از فناوری اطلاعات»، «کیفیت تصمیم‏ ها»، «کیفیت و نحوه اجرای قوانین و مقررات» و «شایسته‏ سالاری» در بروز فساد در شهرداری‏ ها نقش دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
3 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2008337 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!