پیشایندهای مشارکت کارکنان در فعالیت های داوطلبانه با حمایت کارفرما: یک مرور نظام مند ادبیات

پیام:
چکیده:
در سال‏ های پیشین، فعالیت‏ های داوطلبانه با مشارکت کارفرما روند رو به رشدی را در سطح جهانی داشته است. بدون در نظر گرفتن نوع برنامه داوطلبانه و یا نوع صنعت، مشارکت در فعالیت های داوطلبانه علاوه بر ایجاد مزیت برای جامعه، دارای مزایایی هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان است. هدف این پژوهش شناسایی پیشایندهای مشارکت کارکنان در فعالیت‏ های داوطلبانه با مشارکت کارفرما است. بر اساس این، با جستجوی واژگان کلیدی مرتبط در دو پایگاه اطلاعاتی Scopus و Web of Science  و با حذف مقاله ‏های غیرمرتبط و خارج از پروتکل علمی مورد نظر (با استفاده از ابزار CASP)، 49 مقاله کمی و کیفی انگلیسی زبان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش ما، مبتنی بر 19 کد نهایی به ‏دست‏ آمده از پیشایندهای بررسی‏ شده، نشان می‏ دهد که پیشایندهای فعالیت‏ های داوطلبانه با مشارکت کارفرما را می توان در سه دسته فردی، سازمانی، و محیطی طبقه ‏بندی کرد. در سطح فردی، پیشایندها عبارت‏ اند از، عوامل جمعیت‏ شناختی، انگیزاننده‏ های خویش‏ محور، ارزش‏ها، و عوامل شخصیتی. همچنین عوامل سازمانی شامل زمان کاری شغل کارکنان، نوع سازمان، اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی، معنادار بودن پروژه داوطلبانه، نحوه برگزاری فعالیت داوطلبانه، نحوه حمایت کارفرما، و تحسین فعالیت‏ های داوطلبانه توسط سازمان می‏ شوند. در نهایت، فشار ذی‏نفعان و حمایت دولت از برنامه های داوطلبانه سازمان‏ ها، از عوامل محیطی بررسی‏ شده در مقاله ‏های مرورشده به‏ شمار می روند.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2008341 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!