بررسی وضعیت کشورهای اسلامی از نظر فقر علمی در حوزه علوم پزشکی

پیام:
چکیده:
هدف
مطالعه و تغییر و تحول علوم پزشکی از منظرگاه تولید علم و آسیب شناسی رشته های مختلف آن و سرانه علم تولیدشده، اهمیت زیادی برای ترسیم مسیر آینده حرکت خواهد داشت و به طور خاص یافته های پژوهش حاضر منجر به روشن کردن جایگاه و موقعیت کشور در تولید علم در علوم پزشکی و مقایسه آن با کشورهای اسلامی خواهد شد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی خط فقر علمی کشورهای جهان اسلام در حوزه علوم پزشکی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از شاخص های علم سنجی انجام شده است. داده های این پژوهش از وبگاه علوم استخراج شده است. جامعه این پژوهش، تمامی مدارک نمایه شده حوزه علوم پزشکی مربوط به کشورهای اسلامی در وبگاه علوم در بازه زمانی 1978 تا 2014 است.       
یافته ها
نتایج این پژوهش نشان می دهد رتبه کشورهای اسلامی در تولیدات علوم پزشکی بر اساس تعداد مدارک نمایه شده در وبگاه علوم، ترکیه با انتشار 172072 مدرک و توان علمی 62. 41 اول، کشور مصر با انتشار 30208 توان علمی 31. 7، در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به کشور عربستان سعودی است که با 29117 مدرک توان علمی 04. 7 و کشور ایران نیز با 27799 مدرک و توان علمی 72. 6، رتبه چهارم در بین کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده است.
نتیجه گیری
نتایج نشان دهنده آن است که سهم کشورهای اسلامی، در زمینه تولیدات علوم پزشکی به عنوان گروهی از کشورهای در حال رشد، از کل تولیدات علمی جهان بسیار اندک بوده و به نظر نمایانگر جایگاه تاریخی و موقعیت فعلی بعضی از کشورهای اسلامی صاحب نام در حوزه پزشکی نبوده و توجه و تلاش بیشتر پژوهشگران این کشورها را در این حوزه می طلبد تا با تکیه به نتایج حاصل از پژوهش ها مدیران و سیاست گذاران حوزه های پزشکی در منطقه بتوانند برنامه های عملیاتی موفق تری را به اجرا درآورند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2008578 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!