تاثیرات حمایتی عصاره هیدرواتانولی میوه ی گیاه نسترن کوهی در مسمومیت کبدی و کلیوی القا شده با اتانول

پیام:
چکیده:
مقدمه
گیاه نسترن کوهی به شکل گسترده ایی در طب سنتی ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطالعه جهت بررسی فعالیت حمایتی نسترن کوهی در مسمومیت کبدی القا شده با اتانول در رت‌ها، طراحی شد.
مواد و روش‌ها
در مطالعه‌ی حاضر، 30 سر رت ویستار به 5 گروه تقسیم شدند شامل: کنترل، اتانول (5 g. kg−1)، اتانول+عصاره‌ی 1(200 mg. kg−1) و اتانول+عصاره‌ی 2(400 mg. kg−1) و عصاره تنها (400 mg. kg−1). بررسی هیستوپاتولوژیکی، اندازه‌گیری آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آلکالین فسفاتاز (ALP) و سطح اوره (BUN) و کراتینین (Creatinine) سرم خون صورت گرفت.
نتایج
مصرف اتانول منجر به افزایش معنی‌داری در سطح سرمی AST، ALT، ALP و اوره و کراتینین می‌شود. تیمار همزمان عصاره‌های دوزهای مختلف نسترن کوهی به همراه اتانول، به شکل معنی داری سطوح AST، ALT، ALP، اوره و کراتینین را کاهش می‌دهد. همچنین عصاره‌ی با دوزهای مختلف منجر به کاهش آسیب‌های بافتی می-گردد.
نتیجه‌گیری
یافته‌های ما پیشنهاد می‌کند که گیاه نسترن کوهی توانایی حمایت از کبد و کلیه در برابر تغییرات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیکی القا شده با اتانول را دارا می‌باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
498 -510
لینک کوتاه:
magiran.com/p2009855 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!