بررسی خصوصیات نانوالیاف پلی کاپرولاکتون-دی اکسید تیتانیوم به عنوان نانو جاذب اکسیژن در بسته بندی فعال موادغذایی در حضور پرتو UV-C

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی
 به نظر می رسد تا سال 2050 جمعیت جهان حدود 50 درصد افزایش می یابد. از این رو به منظور مقابله با افزایش ناگهانی جمعیت و تامین نیازهای اولیه غذایی، بشر به دنبال راه هایی برای افزایش بهره وری، کاهش ضایعات مواد غذایی و کاهش مصرف انرژی است. اکسیژن به عنوان یکی از مهم ترین علل فساد موادغذایی و کشاورزی موجب تخریب عطر، طعم، رنگ و خصوصیات تغذیه ای آنها می شود. بنابراین به منظور حذف اکسیژن و افزایش عمر مفید مواد غذایی در بسته بندی آنها، از روش هایی مانند پر کردن تحت خلاء، پر کردن داغ، تزریق گاز خنثی و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده استفاده می شود. یکی از بهترین روش های کاهش اثرات نامطلوب اکسیژن، توسعه جاذب های اکسیژن در بسته بندی مواد غذایی است.
هدف
در این پژوهش به دنبال توسعه نانو جاذب اکسیژن مبتنی بر فعالیت فتوکاتالیستی نانو دی اکسیدتیتانیوم بر روی بستر الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتون به عنوان جاذب اکسیژن در بسته بندی مواد غذایی بودیم.
روش کار
در این پژوهش با استفاده از روش الکتروریسی محلولی از پلی کاپرولاکتون و مقادیر مختلف نانو دی اکسید تیتانیوم (1%، 3% و 5%) در حلالی متشکل از کلروفورم-متانول، نانو جاذب اکسیژن تهیه شد. پس از ارزیابی نانوالیاف ها از لحاظ ریزساختار، محتوای مواد فرار و تخلخل، هر یک از این نانو الیاف در یک محفظه مناسب در معرض پرتوی فرابنفش C قرار داده شدند. تغییرات میزان اکسیژن درون محفظه در طی مدت 72 ساعت اندازه گیری شد.
نتایج
با افزایش میزان نانوذرات دی اکسید تیتانیوم درون نانوالیاف، قابلیت جذب اکسیژن، تخلخل و میانگین قطر نانوالیاف افزایش یافت. از سوی دیگر با افزایش میزان نانوذرات دی اکسید تیتانیوم میزان ترکیبات فرار در نانوالیاف کاهش یافت.
 نتیجه گیری نهایی: نانوالیاف حاوی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در معرض تابش پرتوی فرابنفش C، می تواند به عنوان یک جاذب اکسیژن در بسته بندی موادغذایی حساس به اکسیژن به کار گرفته شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2010008 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.