تعیین اولئوروپین برگ زیتون با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و بهینه-سازی تولید حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی آن

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی
اولئوروپین فراوان ترین نوع از ترکیبات فنولی برگ زیتون است و اثرات درمانی آن به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی به خوبی شناخته شده است. استخراج اولئوروپین از برگ زیتون به عنوان یک منبع غنی از این ترکیب، بسیار ارزشمند است. از طرفی درون پوشانی این ترکیب روشی موثر جهت حفظ ویژگی های آن طی نگهداری است.
روش کار
در مطالعه ای عصاره حاوی اولئوروپین، مستخرج از برگ های زیتون، به شکل نانوحامل های لیپیدی تهیه گردید. استخراج عصاره با ترکیب حلال های اتانول: آب (70:30) در حمام آب گرم (دمای 40 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه) با استفاده ازدستگاه HPLC انجامشد. با طراحی 15 فرمول برای نانوحامل لیپیدی، اندازه ذرات و کارایی درون پوشانی به ترتیب توسط دستگاه زتاسایزر و اسپکتروفوتومتر تعیین شد. بعد از تشخیص فرمولاسیون بهینه، پتانسیل زتا نیز با استفاده از دستگاه زتاسایزر ارزیابی شد.
نتایج
نتایج حاصل نشان داد که روش استخراج اولئوروپین از برگ زیتون با حلال های اتانول و آب (70:30) حاوی 37/221میلی گرم بر گرم اولئوروپین با درصد خلوص اولئوروپین 137/22 می باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون پراکندگی دینامیکی نور نشان داد که فرمول بهینه دارای میانگین اندازه ذرات 9/121 نانومتر، شاخص پراکندگی 153/0، پتانسیل زتای 3/43-میلی ولت می باشد. همچنین نتایج حاصل از بازدهی درون پوشانی نشان داد نانوحامل دارای دارای 82 درصد اولئوروپین درون پوشانی شده می باشد. در نهایت این که نانوحامل با کم ترین پودر عصاره برگ زیتون، دارای بالاترین کارایی درون پوشانی اولئوروپین، کم ترین شاخص پراکندگی و اندازه ذره ای مناسب بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2010009 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.