مفهوم، جایگاه و آثار نماز از دیدگاه آیات، روایات و سیره معصومین

نویسنده:
پیام:
چکیده:
نماز عالی ترین و راهبردی ترین برنامه ارتباط با خداوند متعال و بارزترین نوع بندگی است، چرا که نماز به منزله ستون خیمه دین است و بدون ستون، خیمه سرپا و استوار نخواهد ماند. پس بدون نماز، هیچ یک از اصول و فروع دین به کار نمیآید. نماز مظهر عبادتی است که هدف خلقت، بیان شده است و ترک نماز مساوی با کفر شمرده شده است. لذا براساس آیات و احادیث، نماز جایگاه والایی در همه ادیان توحیدی دارد تا جایی که همه انبیا مامور به اقامه نماز بودهاند. این پژوهش با هدف پی بردن به اهمیت نماز و با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس چارچوب نظریه اسلام که مبتنی بر آیات و روایات پیامبر و ائمه معصومین (ع) میباشد؛ به دنبال بررسی مفهوم، جایگاه و آثار نماز از نگاه شریعت مقدس اسلام میباشد. همچنین به نظر میرسد آحاد افراد جامعه اسلامی به کنه، حقیقت و اهمیت والای نماز پی نبرده باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2010182 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.