اثرات مهاری عصاره اتیل استاتی بنفشه معطر در برابر سمیت کلیوی ناشی از مواجهه مزمن بااتانول در موش صحرایی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی عصاره های گل و برگ گیاه بنفشه معطر در برابر سمیت کلیوی ناشی از مواجهه مزمن با اتانول در موش های صحرایی نر بود.
مواد و روش ها
 عصاره اتیل استاتی از گل و برگ بنفشه معطر تهیه و محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی آن تعیین شد. موش های صحرایی به 9 گروه کنترل، اتانول (mg/kg 10، داخل صفاقی)، اتانول به همراه دوزهای خوراکی (125، 250 و  mg/kg 500) از عصاره برگ وگل گیاه و کنترل مثبت (ویتامین E) تقسیم شدند و بعد از 28 روز درمان، کلیه ها جدا شد و فاکتورهای استرس اکسیداتیو (شامل گونه های فعال اکسیژن، لیپید پراکسیداسیون، پروتئین کربونیل و گلوتاتیون)، سطوح سرمی نیتروژن اوره خون، کراتینین، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما و نیز آسیب پاتولوژیک کلیه ارزیابی شد.
یافته ها
 اتانول سبب افزایش ذرات فعال اکسیژن، لیپید پراکسیداسیون، پروتئین کربونیل و کاهش گلوتاتیون در کلیه  شد و همچنین ضایعات پاتولوژیک در کلیه وافزایش سطوح سرمی نیتروژن اوره خون و کراتینین و نیز کاهش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما مشاهده شد.تجویز هر دو عصاره های گل و برگ گیاه، استرس اکسیداتیو و اختلالات بیوشیمیایی ناشی ازاتانول را در بافت کلیه و سرم موش ها مهار کرد و سبب بهبود ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ضایعات پاتولوژیک شد.
استنتاج
بنفشه معطر اثرات محافظتی قابل توجهی در مقابل سمیت کلیوی ناشی از اتانول نشان داد که احتمالا به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی آن می باشد. بنابراین این گیاه می تواند به عنوان یک درمان موثر در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از تماس مزمن با اتانول در بافت کلیه در نظرگرفته شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011179 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!