اپیگلوتیت قبل و بعد از واکسن هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b: مروری سیستماتیک و متا آنالیز

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
اپیگلوتیت یک بیماری ناشایع تهدیدکننده حیات در کودکان است. بعد از واکسیناسیون علیه هموفیلوس آنفلوانزا، برخی مطالعات تغییراتی در علت و بروز این بیماری گزارش کردند. این مطالعه با هدف ارزیابی علت و بروز اپیگلوتیت حاد در دوره قبل و بعد از واکسناسیون هموفیلوس آنفلوانزا انجام پذیرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه مروری سیستماتیک و متا آنالیز، بر اساس جستجو در پایگاه های پاپ مد، اسکوپوس، گوگل اسکولار، سایت جهاد دانشگاهی، مگیران و دریافت مقالات چاپ شده از سال 1975 تا 2016 به زبان فارسی و انگلیسی انجام پذیرفت. کلید واژه های اپیگلوتیت حاد، واکسن هموفیلوس آنفلوانزا، دوره قبل از واکسن هموفیلوس آنفلوانزا، دوره بعد واکسن هموفیلوس آنفلوانزا مورد جستجو قرار گرفت و در مجموع 29 مقاله با داشتن معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. تمام مقاله ها توسط سه نفر از متخصصین اطفال به صورت جداگانه بررسی شد.
یافته ها
هموفیلوس آنفلوانزا همچنان شایع ترین عامل ایجادکننده برای اپیگلوتیت حاد است. میزان ابتلا به اپیگلوتیت ناشی از هموفیلوس آنفلوانزا در دوره قبل از واکسن 54/27 درصد با دامنه اطمینان 95 درصد (39/31، 68/23 =CI) (000/0 =PV)، و دوره بعد از واکسن 41/18 درصد (10/46، 29/9 - = CI) با دامنه اطمینان 95 درصد (000/0 = PV) می باشد.
استنتاج
هموفیلوس آنفلوانزا، همچنان به عنوان شایع ترین علت اپیگلوتیت بعد از واکسیناسیون هموفیلوس آنفلوانزا باقی مانده است، اما در سراسر جهان بعد از شروع واکسیناسیون، اپیگلوتیت حاد عمدتا در بزرگسالان ایجاد می شود و به ندرت با سایر عوامل مثل استافیلوکوک اورئوس شناسایی شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
162 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011196 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!