اپیگلوتیت قبل و بعد از واکسن هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b: مروری سیستماتیک و متا آنالیز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف
اپیگلوتیت یک بیماری ناشایع تهدیدکننده حیات در کودکان است. بعد از واکسیناسیون علیه هموفیلوس آنفلوانزا، برخی مطالعات تغییراتی در علت و بروز این بیماری گزارش کردند. این مطالعه با هدف ارزیابی علت و بروز اپیگلوتیت حاد در دوره قبل و بعد از واکسناسیون هموفیلوس آنفلوانزا انجام پذیرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه مروری سیستماتیک و متا آنالیز، بر اساس جستجو در پایگاه های پاپ مد، اسکوپوس، گوگل اسکولار، سایت جهاد دانشگاهی، مگیران و دریافت مقالات چاپ شده از سال 1975 تا 2016 به زبان فارسی و انگلیسی انجام پذیرفت. کلید واژه های اپیگلوتیت حاد، واکسن هموفیلوس آنفلوانزا، دوره قبل از واکسن هموفیلوس آنفلوانزا، دوره بعد واکسن هموفیلوس آنفلوانزا مورد جستجو قرار گرفت و در مجموع 29 مقاله با داشتن معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. تمام مقاله ها توسط سه نفر از متخصصین اطفال به صورت جداگانه بررسی شد.
یافته ها
هموفیلوس آنفلوانزا همچنان شایع ترین عامل ایجادکننده برای اپیگلوتیت حاد است. میزان ابتلا به اپیگلوتیت ناشی از هموفیلوس آنفلوانزا در دوره قبل از واکسن 54/27 درصد با دامنه اطمینان 95 درصد (39/31، 68/23 =CI) (000/0 =PV)، و دوره بعد از واکسن 41/18 درصد (10/46، 29/9 - = CI) با دامنه اطمینان 95 درصد (000/0 = PV) می باشد.
استنتاج
هموفیلوس آنفلوانزا، همچنان به عنوان شایع ترین علت اپیگلوتیت بعد از واکسیناسیون هموفیلوس آنفلوانزا باقی مانده است، اما در سراسر جهان بعد از شروع واکسیناسیون، اپیگلوتیت حاد عمدتا در بزرگسالان ایجاد می شود و به ندرت با سایر عوامل مثل استافیلوکوک اورئوس شناسایی شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
162 تا 172
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011196 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!