طراحی و تبیین مدل جمع سپاری مالی الکترونیکی در حمایت های اجتماعی مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی «ره» استان فارس

پیام:
چکیده:

فناوری های مدرن توانسته اند ابعاد مختلف حیات بشری را تغییر دهند. در این میان شبکه جهانی اینترنت به ابزاری مهم و سریع برای برقراری ارتباط در میان جوامع مختلف تبدیل شده است. تامین مالی جمعی مبتنی بر اینترنت این توانایی را دارد تا پشتیبانی شهروندان را از پروژه ها و طرح هایی برای اهداف خاص با ماهیت فرهنگی، اجتماعی یا انتفاعی جلب کند و قدرت تغییر قابل ملاحظه ی خود را در قلمرو فعالیت های اجتماعی به نمایش بگذارد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای شناسایی فرایند جمع سپاری مالی الکترونیکی به منظور تامین مالی جمعی در حمایت های اجتماعی است. این پژوهش کیفی از بعداستفاده کننده کاربردی است. جامعه آماری را نوزده نفر ازکارشناسان کمیته امداد امام خمینی «ره» استان فارس و اساتید دانشگاه تشکیل می دهند که هدفمند انتخاب شده وبا آنان مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که مراحل اجرای فرایند اثربخش جمع سپاری مالی الکترونیکی در حمایت های اجتماعی عبارت است از: «امکان سنجی»، «انگیزه سازی»، «آگاهی بخشی و فراخوان عمومی»، «ساز وکار جذب منابع مالی»، «اعتماد سازی»، «بانک اطلاعاتی حامیان» و «نگهداشت جمعیت».

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011738 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!