بکارگیری تابع خطی قطعه ای در رتبه بندی تامین کنندگان لارج: رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره

پیام:
چکیده:
در محیط کسب و کار معاصر، زنجیره تامین رقابتی نقش کلیدی در بقای آن ایفا می کند. پارادایم های مختلفی در زنجیره تامین از ابتدا تا کنون ظهور کرده اند که از میان آنها چهار پارادایم ناب، چابکی، تاب آور و سبز اهمیت بسزایی در عملکرد زنجیره تامین و رقابت پذیری آن دارند که از آنها به عنوان زنجیره تامین لارج یاد می شود. هر یک از این پارادایم ها رسالت و اهداف خاصی را در زنجیره تامین دنبال می کنند. انتخاب تامین کننده در هر زنجیره بر اساس شاخص های مختلف تصمیم گیری انجام می شود که وزن هر شاخص در اولویت بندی تامین کنندگان متفاوت است. هدف از این تحقیق ارائه مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کننده در پارادایم های لارج صنعت کاشی و سرامیک است. در این تحقیق، ابتدا شاخص های انتخاب تامین کننده شناسایی و سپس با روش تصمیم گیری بهترین-بدترین وزن دهی می شوند. در ادامه تامین کنندگان با استفاده از تابع خطی قطعه ای و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره TODIM رتبه بندی می شوند. این سیستم می تواند در تصمیم گیری موثر مدیران در فرآیند انتخاب تامین کننده نقش بسزایی در بهبود عملکرد زنجیره تامین داشته باشد و نتایج منطبق بر واقعیت ارائه دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011994 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.