تحلیل عوامل محوری موثر در توسعه نواحی مرزی استان خوزستان با استفاده از نرم افزار میک مک

پیام:
چکیده:
مناطق مرزی  می توانند به عنوان کانون های توسعه و جذب سرمایه های خارجی نقش بسیار مهمی ایفا کنند. در فرآیند برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در مسیر آن، شناخت و درک شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و نیازهای آنان در ابعاد مختلف از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است. بر این اساس هدف کلی این پژوهش تحلیل عوامل محوری موثر در توسعه نواحی مرزی استان خوزستان با استفاده از نرم افزارMAC MIC می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. شاخص های موردبررسی با استفاده از روش کتابخانه ای استخراج گردیده و سپس با استفاده از نرم افزار MAC MIC موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد متغیرهای تراکم جمعیت در مناطق، ثبات جمعیتی، برابری قدرت خرید، اشتغال پایدار، کاهش فقر، عدم تمرکز فعالیت ها، سرمایه گذاری داخلی، تنوع محصولات تولیدشده، رعایت حقوق بشر، امنیت بیشترین تاثیرات مستقیم در توسعه یافتگی شهرستان های مرزی استان خوزستان را دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012335 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.