ارزیابی خصوصیات فنولوژیکی، پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ امید بخش گیلاس مشهد- 84 و شناسایی بهترین رقم گرده دهنده در شرایط خراسان رضوی

پیام:
چکیده:
گیلاس یکی از مهمترین میوه های مناطق معتدله به شمار می رود. به دلیل کوتاه بودن دوره رشد و نمو میوه، معرفی ارقام جدید و زودرس از اهمیت بالایی برخوردار است. در ایران گزینش به عنوان یکی از روش های به نژادی درختان میوه در جهت دستیابی به ارقام جدید مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه با هدف مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ امیدبخش مشهد- 84 با ارقام عدلی، بلامارکا، پیش رس، سیاه قزوین، سیاه مشهد و شناسائی بهترین رقم گرده دهنده برای این ژنوتیپ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلمکان در سال باغی 96-1395 انجام شد. نتایج حاصل از بررسی گرده افشانی نشان داد که ژنوتیپ مشهد- 84 خودناسازگار است و ارقام دوم رس، استلا و حاج یوسفی به عنوان گرده دهنده مناسب و سازگار شناسایی شدند. گلدهی این ژنوتیپ در 19 فروردین آغاز شد و تمام گل آن در 22 فرورین بود. نتایج زمان رسیدن نشان داد که بین ارقام تنوع زیادی وجود داشت. میانگین وزن میوه در ژنوتیپ امیدبخش مشهد- 84 (06/6 گرم) و در مقایسه با رقم عدلی (9/4 گرم)، سیاه قزوین (06/4 گرم)، پیش رس (04/4 گرم) و بلامارکا (05/3 گرم) بیشتر بود. با توجه به این که ارقام پیش رس بدلیل فصل رشد کوتاه معمولا دارای میوه های کوچک تر هستند، بنابراین میانگین وزن میوه بیشتر ژنوتیپ مشهد- 84 یکی از مزایای آن است که منجر به افزایش ارزش اقتصادی و بازارپسندی بیشتر این ژنوتیپ خواهد شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
471 -487
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012457 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!